Vítejte na oficiálních stránkách k insolvenčnímu právu

V sekci Insolvenční správci a další odborná veřejnost naleznou uchazeči o vykonání zkoušky pod přiděleným číslem jednacím výsledky písemné části zkoušky spolu s informací o termínu, čase a místě konání ústní části zkoušky insolvenčních správců.

V sekci Akreditované osoby, zřízené v souvislosti s novelou insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017, je zařazen Seznam akreditovaných osob, informace pro žadatele o akreditaci včetně formuláře žádosti, a dále odpovědi na často kladené dotazy v souvislosti s institutem akreditovaných osob poskytujících služby v oblasti oddlužení. Do Seznamu akreditovaných osob budou postupně zapisovány právnické osoby, které po 1. 7. 2017 obdrží akreditaci od Ministerstva spravedlnosti ČR.

Zákon

Právní předpisy

Právní předpisy z celeho webu.

Formuláře a vzory

Formuláře a vzory

Zákonem stanovené formuláře pro podání v insolvenčním řízení, včetně pokynů pro jejich vyplnění a vzorově vyplněné formuláře.
více

JUDIKATURA

JUDIKATURA

Aktuální seznamy rozhodnutí, které budou členěny podle jednotlivých paragrafů.

KALKULÁTOR SPLÁTEK

KALKULÁTOR SPLÁTEK

Výpočet je pouze orientační.